ផ្នែកលោហៈ

Metal division

ផ្នែកលោហៈ

ផ្នែកនេះផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតដែកនិងកែច្នៃដែក ដូចជាផលិតដែក ជាងដែក សោរឹតដែក ម៉ាស៊ីន និងរោងចក្រផលិតរថយន្ត។ ផ្នែកលោហៈផ្តោតលើការផ្តល់ប្រព័ន្ធ ភ្ជាប់ដោយប្រើតាកេ ស្នៀតជាដើម។ ឧបករណ៍និងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក៏ស្របតាមស្តង់ដារ ឌីអាយអិន (DIN) និងផ្នែកស្តង់ដារសម្រាប់ធ្វើការនិងការកែច្នៃលោហធាតុផ្សេងៗ។

អនុផ្នែកថែទាំ

ផ្នែកនេះផ្តោតលើអតិថិជនយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជា នៅក្នុងរោងជាងជួសជុលផ្នែកខាងក្នុងនៃសហគ្រាសឧស្សាហកម្ម ការតំឡើងនិងការថែទាំសណ្ឋាគារ អាកាសយានដ្ឋាន រោងចក្រទឹកកខ្វក់ គ្លីនិកនិងមន្ទីរពេទ្យ រោងភាពយន្ត ក្រុមហ៊ុនកែឆ្នៃក៏ដូចជាអ្នកជំនាញខាងសួនច្បារនិងទេសភាព។ ចំណុចសំខាន់គឺជាក្រុមផលិតផលពេញលេញសម្រាប់ការជួសជុលតូចតាចនិងផលិតផលសម្រាប់សេវាកម្មថែទាំនិងថែរក្សា។